Tarieven

Tarieven

1. De kantoorkosten (aanleg dossier, uitgaande brieven, verplaatsingskosten, kopies, inkomende brieven, telefoon,...). Deze kosten worden gedetailleerd doorgerekend of er kan een forfait worden aangerekend.

2. De gerechtskosten: kosten die worden gemaakt ten behoeve van een dossier (kosten gerechtsdeurwaarder, griffiekosten,...). Wij vragen om de kosten van de gerechtsdeurwaarder rechtstreeks te betalen. Deze kosten kunnen veelal gerecupereerd worden bij de in het ongelijk gestelde partij.

3. Het ereloon van de advocaat voor diens intellectuele prestaties. Deze kunnen per uur worden aangerekend, door middel van een forfait of in functie van het resultaat. Vanzelfsprekend zal de tijdsdruk, de complexiteit en de aard van een zaak invloed hebben op het te hanteren uurtarief.

Gelet op de onvoorspelbaarheid van een procedure is het vooraf onmogelijk om in te schatten hoeveel een opdracht zal kosten. Evenwel worden er in de loop van de procedure provisies gevraagd, zodat U bij de eindafrekening geen onaangename verrassing te wachten staat.

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de advocaten wordt gedekt door NV Amlin Europe.

De algemene voorwaarden zijn eveneens onderaan de pagina te raadplegen bij privacy & disclaimer.

Maak een afspraak